Ejendomsmægler

Her kan ejendomsmæglere downloade alle nødvendige dokumenter i en salgssituation.

Ejendomsmægler-pakken indeholder:

  • Ordensreglement for foreningen
  • Vedtægter
  • Sidste indkaldelse til generalforsamling
  • Referat fra sidste generalforsamling
  • Formandens beretning (er i indkaldelsen)
  • Sidste års regnskab (er i indkaldelsen)
  • Årets budget (er i indkaldelsen)
  • Velkomstfolder

Hvis ejendommen der sælges, ligger i Kildevangsparken, så se også her: Kildevangsparkens varmelaug