Fællesarealer

Fællesarealerne som tilhører grundejerforeningen, dækker et areal på ca. 100.000 m2. Dette fordeler sig med ca. 30.000 m2 græs areal, ca. 10.000 m2 busk og træ bevoksning samt ca. 60.000 m2 vej og sti areal.

Grundejerforeningens fællesarealer omfatter blandt andet:

  • 3 legepladser:
    • “Den lille” i Kildevangsparken som mest er beregnet til de helt små
    • “Den store” som er beregnet til de større børn
    • “Fælleshuset” som er til dem midt imellem og til voksne – indtil videre er opsat en barre, som også kan benyttes af voksne
  • 2 mini-boldbaner – en ved fælleshuset og en på den store græsplæne i Kildevangsparken
  • Stier og veje
  • Volde mod jernbanen og Roskildevej samt grønne områder generelt

Vi har delt vores fællesarealer op i 5 vedligeholdelsesområder:

Vi forsøger at vedligeholde mindst et område hvert år (beskæring osv.)