Kontingent

Kontingentet opkræves i to rater, og skal indbetales til foreningens bankkonto, inden henholdsvis den 1. april og den 1. august. Hvis du har afleveret din email adresse til bestyrelsen, vil du få tilsendt en opkrævning på mail. Størrelsen af kontingentet kan findes i referatet fra den seneste generalforsamling under punktet “Godkendelse af budget”.

Referat af generalforsamling